Legtenberg   Hoveniersbedrijf
[Nederlands]
  Home
Tuinaanleg Onderhoud Tuincentrum Boomkwekerij Contactgegevens Tuintips
Producten
PLANTENWINKEL
Buxus
Bomen
Bos en Haagplantsoen
Coniferen / dennen
Fruitbomen
Heesters
Klimplanten
Overige materialen
Perkgoed
Rhododendrons
Rozen
Vaste planten
Waterplanten
Handelsvoorwaarden !
 
Extra
Tuinaanleg
Onderhoud
Tuincentrum
Boomkwekerij
Contactgegevens
Tuintips
Tuintips

Gazon

Voor een optimaal resultaat van uw gazon dient eerst een goede grondbewerking. Bij een nieuw gazon is het verstandig de ondergrond eerst 50 cm diep los te maken. U kunt de voedingstoestand van de bodem te verbeteren door gedroogde koemest en kalk te strooien. Dit moet goed door de bovenste 10 cm van de losgemaakte grond worden gemengd. Bij bestaande gazon is het verstandig om de oude zode goed onder te spitten. Om een gazon in te zaaien is de beste tijd maart tot oktober. Vanaf maart breekt de tijd weer aan om de tuin te bemesten. Het is aan te bevelen minimaal 1keer per jaar de grasmat te verticuteren, zodat licht,lucht en water makkelijker de grond indringt en de wortels meer ruimte krijgen om te groeien. Vervolgens regelmatig voldoende hoeveelheid stikstof toedienen. Maar deze meststof spoelt snel uit. Tegenwoordig zijn langwerkende meststoffen verkrijgbaar. Deze meststof hoeft maar 2 keer per jaar worden gestrooid en geeft minder kans op verbranding. Ook maaien is heel belangrijk. Door vaak te maaien krijgt u een mooiere gesloten grasmat. Onkruid en mos krijgen dan veel minder kans. De maaihoogte van het gras moet dubbel zo hoog zijn als het gras. Is het gras hoger, dan maait het vaak moeilijker en moet het gras afgevoerd worden. Een gazonmaaier mag nooit te laag afgesteld zijn. Maaihoogte voor siergazons bedraagt 2 a 3 cm. Speelgazons bedraagt 3 a 4 cm.


Planten van Rhododendron's

Bij het planten van rhododendrons is belangrijk dan er ruim plantgat wordt gemaakt. Rhododendrons zijn zuurminnende planten. Het verdient aanbeveling bij het planten tuinturf toe te voegen. Schaduw is een vereiste. Jaarlijks moet er opnieuw tuinturf  worden toegevoegd. Dit wordt gestrooid in het hart van de plant en boven op de wortels. Plant niet op kleigrond en slecht ontwaterende grond. Snoeien is niet noodzakelijk. De uitgegroeide Catabiense soorten lenen zich goed uit op een hoogte van 30 cm. terug gesnoeid  te worden.


Planten en onderhoud van beuken

Beuken zijn gevoelige planten voor zon en wind bij het planten. Daarom is het belangrijk wanneer ze gekocht worden direct worden geplant. Zorg voor goede bodem. Maak een ruim plantgat, zodat de wortels goed gespreidt worden. Voeg potgrond of oude bladresten toe als voeding. Maak het plantgat dicht en druk het stevig aan. Bevochtigd de plant, zodat de aarde goed om de wortels sluit. Bij het planten van een beukenhaag wordt eerst een sleuf over de gehele lengte gegraven. Er worden 5 beuken per strekkende meter geplant. Ook hier wordt potgrond of oude bladresten toegevoegd. Vervolgens worden de planten uitgelegd voor een gelijkmatige plantafstand. 1 Keer per jaar wordt een Beukenhaag gesnoeid.  Beuken zijn gevoelig voor luizen. Deze kunnen worden bestreden met Admire.


Planten en onderhoud van Buxus haag

Om een mooie Buxushaag te maken is het belangrijk dat de grond van te voren goed los gemaakt is. Eerst wordt een sleuf over gehele lengte gegraven. Daarna worden de planten uitgelegd voor een gelijkmatige plantafstand. Bij het planten wordt Buxusmest toegediend voor een snelle wortelvorming en groei. Bevochtigd de planten zodat de aarde goed om de wortels sluit. Snoeien van de haag is heel belangrijk. NIET SNOEIEN bij veel ZONNESCHIJN. Dit voorkomt verbranding en indroging. Jaarlijks opnieuw bemesten met Buxus mest en 1 keer per jaar kalk toevoegen. Er worden 6 Buxus planten op een strekkende meter geplant.


Planten van een coniferen haag

Voor een snelgroeiende afscheiding wordt een conifeer gebruikt. Maak een ruim plantgat / sleuf voor de kluit van plant. Voeg hier potgrond / tuinturf bij. Meng dit goed met elkaar en plant hier de conifeer in. Voeg water toe in het plantgat. Besprenkel de conifeer naderhand zodat het langzaam bij de wortels komt. Hierdoor kan de conifeer het vocht beter opnemen. GOOI GEEN EMMERS WATER om de conifeer. Dit voorkomt het afsterven van de wortels. 1 Keer per jaar wordt een coniferenhaag gesnoeid. Zorg voor een goede bemesting en strooi in het voorjaar coniferenmest en herhaal deze in de zomer maanden. Bij het planten moeten er rekening gehouden worden met de plantafstand. Hier geldt 5 stuks per strekkende meter.


Planten en onderhoud van bomen

Bomen worden tegenwoordig zowel in de vollegrond als in container gekweekt. Dat betekent dat bomen uit de vollegrond in de maanden november tot en met april geplant kunnen worden. In container kan men het gehele jaar rond planten. Graaf een ruim en diep plantgat zodat de kluit / wortels goed gespreid kunnen worden. Voeg bij het planten potgrond toe. Vul het plantgat met de uitgegraven aarde. Bevochtigd de aarde, zodat het goed omsluit de wortels / kluit. Plaats bij elke boom een boompaal met band. Dit voorkomt scheefgroei. Hou rekening met het bepalen van de boompaal die aan de westzijde geplaats moet worden ( i. v. m. westenwind ). Snoei op tijd. Dit voorkomt uitscheuren en het behoud van het model van de boom. Dit is een onbeschrijfelijke snoeiadvies, omdat iedere boom zīn eigen groeiwijze heeft. Laat u hierover inlichten.  


Aanleg en onderhoud vijver

Voor alles wat goed moet gebeuren is vakmanschap nodig. Dat geldt ook voor de vijver. Het begint al bij de aanleg. Bij het uitgraven van de vijver moeten er verschillende zones worden vastgelegd. Ondiep gedeelte 20-40 cm en een diep gedeelte 60-120 cm. Werk van buiten naar binnen. Bij het inmeten van de vijver kan men het beste een touw door de gehele vijver leggen. Neem de grootste lengte en breedte en 50 cm. extra aan weerszijden om het folie in te graven. Mocht tijdens het uitgraven stenen en wortelresten tegen komen, gebruik dan onderdoek ( vilt ) voor bescherming van het folie. GEBRUIK GEEN  VLOERBEDEKKING. Zorg dat er zo weinig mogelijk plooien in komen. Dit vermakkelijkt het schoonmaken en een netter aanzicht. Strooi op de bodem substraat voor een biologisch evenwicht totstand te brengen. Vul de vijver met leidingwater. Snij dan het overtollig folie af en graaf de rand in. Zet er vijverplanten in die u wenst. Zorg voor voldoende zuurstofplanten ( 7 stuks per m3 ). Wacht met het uitzetten van de vissen. Want er komt bij nieuw vijverfolie giftige gassen vrij die schadelijk zijn voor de vissen. Na 6 weken kunnen de vissen uitgezet worden. Een beekloop is zeer belangrijk voor de conditie van het vijverwater. Mocht er algvorming optreden, laat u adviseren door de vakman. Laat de vijver zoveel mogelijk met rust om een biologisch evenwicht op te bouwen. Snoei uitgebloeide bloemen en verdorde bladeren af. Breng in het najaar een beluchtingspompje aan in de vijver. Dit voorkomt dicht vriezen. SLA NOOIT OP IJS. Dit beschadigd het hoornvlies van de vis. Maak de vijver eens per 5 jaar schoon. Vernieuw de voedingsbodem en maak de oeverplanten kleiner en plant ze opnieuw op in vijvermandjes.
 
Winkelwagen
 
Aantal Product
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen